Privacy verklaring Huidverbeteringsinstituut Bjoetie4u

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bjoetie4u verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Bjoetie4u, of om andere reden persoonsgegevens aan Bjoetie4u verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Huidverbeteringsinstituut Bjoetie4u in Groesbeek

Fredie Peerenboom
Hoge horst 9
6562 LA Groesbeek

De praktijk is bereikbaar via:

telefoon: 06-23580184

of email fredie@bjoetie4u.nl

 1. Welke gegevens verwerkt Bjoetie4u met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 1. d) Intake-formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 2. e) Productgebruik van gegeven behandeling
 3. f) Het afhandelen van uw betaling
2.2. Bjoetie4u verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Bjoetie4u huidverbeteringsinstituut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Bjoetie4u huidverbeteringsinstituut verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 1. a) Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

* contact, over te maken afspraken en de annulering van afspraken

* het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Bjoetie4u

* het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking

 1. b) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.
 2. c) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
 3. d) Bjoetie4u is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bjoetie4u huidverbeteringsinstituut verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fredie@bjoetie4u.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Bjoetie4u huidverbeteringsinstituut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bjoetie4u huidverbeteringsinstituut) tussen zit. Bjoetie4u huidverbeteringsinstituut gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor het maken van online afspraken: Rensengo. Het boekhoudsysteem dat Bjoetie4u hanteert is: Melissa

2.4 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bjoetie4u huidverbeteringsinstituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of – en boekhoudkundige administratie – zolang de wetgever verplicht. In voorkomend geval wordt de dan geldende wettelijke termijn gehanteerd: fiscaal 7 jaar. 

2.5 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bjoetie4u huidverbeteringsinstituut gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bjoetie4u huidverbeteringsinstituut gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

2.6 Delen van persoonsgegevens met derden

Bjoetie4u huidverbeteringsinstituut verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bjoetie4u huidverbeteringsinstituut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

2.7 Email berichtgeving:

Bjoetie4u gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van Bjoetie4u. Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar fredie@bjoetie4u.nl

2.8 Informatieverstrekking aan derden:

Bjoetie4u verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.

(Bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.). Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Bjoetie4u is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Bjoetie4u terecht kwam via de website van een derde.

5. Beveiligingsmaatregelen

5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Bjoetie4u passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Bjoetie4u kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Bjoetie4u zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Bjoetie4u

7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Bjoetie4u uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Bjoetie4u

via telefoon: 06-23580184 of email: fredie@bjoetie4u.nl

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.